Relatietherapie.

In (bijna) elke relatie is wel eens wat. Soms ben je elkaar in de loop van een relatie kwijt geraakt. Begrijp je elkaar niet meer, irritaties ontstaan en wordt het moeilijk om naar elkaar te luisteren.                                                                                                                

Wanneer je werkt in een bedrijf of in een team heb je regelmatig werkoverleggen, teambesprekingen, heidagen, functioneringsgesprekken, waardenkompassen, scrumsessies of hoe het ook heet. Thuis schiet dat er vaak bij in. De dag is snel om. Je gaat ervan uit dat de ander je toch wel snapt. Je kent elkaar toch goed?

Ontdek hoe jullie communiceren. Langs elkaar heen praten. Leer elkaars ondertiteling lezen. Wat bedoel je nu eigenlijk? Wat verwacht je van de ander?
Mijn rol in jullie gesprekken: doorvragen, soms confronteren, verhelderen, de ruimte geven.  Ik bied geen oplossingen of verwachtingen. Die vormen zich vanzelf. Bij jullie.

Willen jullie investeren in de toekomst?