Elk mens heeft zijn eigen verhaal, zijn eigen persoonlijkheid en kijkt op zijn eigen manier naar de wereld. Dat bepaalt hoe hij of zij met ervaringen  problemen die op zijn pad komen omgaat.

Zo werk ik als  POH-GGZ en therapeut: ik ben geïnteresseerd in het verhaal. Ik luister, stel  verhelderende vragen, analytisch, kijk met een holistische blik. Ik houd van humor, ben niet bang voor stiltes, maar ook niet voor confrontatie.

Zo leert een cliënt zijn helpende en niet helpende patronen, kwaliteiten en valkuilen te ontdekken, met als doel beter om te gaan met dat wat er in zijn leven speelt.

Diagnoses zal ik niet stellen, maar wanneer ik het vermoeden krijg dat er onderliggende problematiek speelt neem ik – in overleg met de cliënt- contact op met de huisarts.

Collega’s en cliënten omschrijven mij als nuchter, toegankelijk, positief, vriendelijk en praktisch.

In mijn werk zet ik bijvoorbeeld technieken in uit de cognitieve gedragstherapie (CGT) Rationeel Emotieve Therapie (RET), oplossingsgerichte therapie en Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP).

Voor vragen of overleg ben ik altijd telefonisch of per e-mail  bereikbaar.